Ghostwriters

Wskazówki i ciekawostki

Czym są kompetencje miękkie i jak je rozwijać?

Ostanie badania dotyczące ofert rynku pracy pokazują, że pracodawcy oczekują od kandydatów na określone stanowisko nie tylko odpowiednich kwalifikacji zawodowych, czyli kompetencji twardych, ale cenią też kompetencje miękkie. Pewnie zastanawiacie się, co to takiego, dlaczego są one ważne i czy można się ich nauczyć.

Czym są kompetencje miękkie?

Jeśli przeanalizować dostępne definicje kompetencji miękkich, to nasuwa się wniosek, że są to cechy osobowościowe człowieka, które związane są z trzema obszarami:

  • współpracą w zespole, czyli asertywnością, umiejętnością współdziałania z innymi ludźmi w realizowaniu zadań, rozwiązywania konfliktów i problemów;
  • nastawieniem do pracy, czyli umiejętność organizowania czasu pracy, wykonywanie zadań w rzetelny sposób i zgodnie z terminem, a także odpowiednia motywacja;
  • cechami indywidualnymi człowieka, czyli kreatywnością, logicznym myśleniem, umiejętnością radzenia sobie ze stresem.

Dlaczego pracodawcy cenią kompetencje miękkie?

Kompetencje miękkie stają się ważnym elementem oceny pracownika, ponieważ większość zawodów wymaga współpracy z zespołem lub klientem. Jeśli pracownik jest osobą komunikatywną, pozytywnie nastawioną do innych ludzi, pracowitą, dobrze zorganizowaną, wówczas zadania wykonywane są szybciej, bez niepotrzebnych napięć.

Pracodawcy cenią także kreatywność oraz logiczne myślenie, dzięki którym możliwe jest znajdowanie nowych rozwiązań, a potem umiejętne ich wdrażanie. Wysoko rozwinięte kompetencje miękkie są pożądane u każdego pracownika, a zwłaszcza u osób zarządzających zespołem.

Jak rozwijać kompetencje miękkie?

Posiadanie kompetencji miękkich z pewnością będzie miało wpływ na naszą karierę zawodową, stąd warto włożyć trochę wysiłku, aby wypracować w sobie cechy i umiejętności, które będą docenione przez pracodawcę. Co można zrobić? Oto kilka podpowiedzi:

  • udział w specjalistycznych szkoleniach – jest to najlepsza forma rozwijania tych umiejętności pod okiem specjalisty, który nie tylko przekaże podstawową wiedzę z tego zakresu, ale także wskaże praktyczne rozwiązania, które można przećwiczyć na zajęciach;
  • udział w webinarium – wiele firm oraz specjalistów proponuje szkolenia online, dzięki którym można poszerzyć wiedzę związaną z kompetencjami miękkimi oraz poznać właściwe wzorce zachowań; w trakcie tych spotkań można też często zadawać pytania, które dotyczą konkretnych sytuacji zawodowych;
  • czytanie książek i poradników – poszerzają wiedzę, a także zwiększają naszą świadomość dotyczącą kompetencji miękkich;
  • uczenie się od mistrzów w miejscu pracy – warto też obserwować zachowania współpracowników, którzy na wysokim poziomie rozwinęli swoje kompetencje miękkie, w ten sposób można się wiele nauczyć, nie tracąc czasu ani pieniędzy.

Najważniejsza samoświadomość

Przed przystąpieniem do składania ofert o pracę warto uświadomić sobie, jakie kompetencje miękkie już posiadamy, a nad jakimi należy popracować. Nie bójmy się pracy nad sobą, ponieważ to zaprocentuje w przyszłości i satysfakcja będzie podwójna – nasza i naszego pracodawcy.

Autor tekstu: Beata Lisowska

Leave A Comment